Grad Vodnjan poziva udruge na natječaj za financiranje

0
Narodni trg u Vodnjanu
Narodni trg u Vodnjanu

Grad Vodnjan poziva udruge i druge neprofitne organizacije koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u Javnom natječaju za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Grada Vodnjan za 2017. godinu da se prijave na financijsku podršku programima, projektima, manifestacijama i aktivnostima koje doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Javnog natječaja.

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti programe, projekte, manifestacije i aktivnosti za slijedeća prioritetna područja: 1. kultura, 2. razvoj civilnog društva, 3. predškolski odgoj i obrazovanje, 4. socijalna skrb i zdravstvo, 5. poljoprivreda, 6. turizam i 7. zaštita okoliša. Za financiranje projekata i programa u okviru ovog Natječaja Grad je osigurao ukupan iznos od 703.000 kuna. Najmanji iznos koji prijavitelji mogu zatražiti u okviru Natječaja po pojedinom području djelovanja iznosi 1.000 kuna, a najveći 120.000 kuna. Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa završava 13.02.2017. godine.

Prijedlozi projekata/programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su, zajedno s Uputama za prijavitelje, Pravilnikom o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Vodnjan te tekstom Javnog natječaja, dostupni na web stranicama Grada Vodnjana. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: nika.cadro@vodnjan.hr.

Najnovije vijesti