Umrli

IVAN IVAČIĆ (88)

Ožalošćeni: supruga ZDENKA, kćerka MARIJA, sin MILODRAG, nevjesta MARIJA, unuci...

LUCA MATIJEVIĆ (82) rođ. PUŠKARIĆ

Ožalošćeni: sinovi IVICA i VLADO, kćerke ANĐA, MARA i LJUBICA, zetovi MARINO,...

JADRANKA KIRŠIĆ (58)

Ožalošćeni: mama MERI, tata PERO, DRAGO, kćerka TAMARA, sin TEO s NADIOM, sestre...

VILMA VITASOVIĆ (96) rođ. Ronco

Ožalošćeni: sin ĐANI, kćerka GRACIJA, nevjesta MARIJA, zet ALDO, unuci GIULIANA,...

PJER LADAVAC (78)

Ožalošćeni: kćerka SNEŽANA, zet MLADEN, unuci MARINA, MANUEL, MATEO i...

LISETTA KRIZMANIĆ (89) rođ. DUSSICH

Ožalošćeni: sinovi ILARIO i DORIJANO, kćerke IDA i MIRANDA, zet FRANKO, unuci...

VALTER MOFARDIN (53)

Ožalošćeni: supruga MARIJA, djeca MORENO, IVONA, ADAM i ANA, otac ŠIME,...

ZORAN DJOKIĆ Malta (52)

Ožalošćeni: majka GOSPAVA, supruga JELA, sin DALIBOR, kćerke RUŽICA i MANUELA,...

GORDANA FILIPIĆ (61) rođ. MATIJAŠEVIĆ

Ožalošćeni: suprug SERĐO, sin OZREN, tata IVO, mama MARIJA, sestra JADRANKA sa...

RADOSAV TUPAJIĆ (78)

Ožalošćeni: supruga LJUBICA, sin DRAGAN, kćerka TANJA sa STANKOM, unuke RHEA i...

ANĐELKA LICUL (92) rođ. KRZNARIĆ

Ožalošćeni: kćer RATKA, zet DAVOR, unuci RANKO i DANILO sa suprugom...

KATICA MILETIĆ (100)

Ožalošćeni: sin EZIO, nevjesta GIOVANNA, unuka DORIANA sa suprugom DRAGANOM,...

ĐINO PUJAC (71)

Ožalošćeni: supruga MARIJA, kćerke SUZANA i MIRJANA, sestre LUCIJA i...

GIORDANO NEFAT (88)

Ožalošćeni: kćerka ZORA, sin ALDO, zet MIRKO, unuci KRISTINA, MARINA, DEAN i DARIA...

GUERRINO RAICOVI (76)

Ožalošćeni: supruga MARIJA, sin ROBERT i VERONIKA, kćerka PATRICIJA i PETAR,...

BOŽO MUZICA Nadalin (76)

Ožalošćeni: supruga ANA, sinovi ECIO, ZLATKO i DARKO s familijama, sestra...

SLAVA GRABAR (92) rođ. Žagrić

Ožalošćeni: sin ŽELJKO, nevjesta VERICA, unuci SANJA sa SANDIJEM, DALIBOR, CORRADO...

MARIJA ŠORGO (90) rođ. Žunta

Ožalošćeni: kćerka RINA, zet MATE, unuci DOLORES, IVICA i DAVOR s familijama,...

ZVONKO NERAL (75) iz Brgoda

Ožalošćeni: supruga NITA, kćerka LJILJANA sa familijom, sestre DANICA i MICIKA sa...

DOMENICA MAUROVIĆ (66) Uccia

I dolenti: Il marito DRAGAN, figli CRISTIAN e DRAGANA, nipoti ANDREA e KIARA,...

IVAN FLEGO (71)

Ožalošćeni: sin IVICA, žena FUMICA, braća OTAVIO, MILIJO i sestra...

JAKOV JURIČIĆ (85) Meto iz Vineža

Ožalošćeni: supruga MILKA, sin VALTER, kćerka EGLE, nevjesta JADRANKA, zet...

ALDO KALIGARI (77)

Ožalošćeni: supruga LINA, kćer SANDRA, sin SAMUEL, zet ENIO, nevjesta LORETA,...

ANTICA SRDOČ (87) rođ. Matijašić

Ožalošćeni: kćerke MARIJA i NEVENKA, sinovi FRANKO i BORIS s familijama te ostala...

MARIJA CUKON MIMA

Ožalošćeni: suprug LUČANO, kćerka PETRA, sin MARINO, zet MAURO, unuk MANOLO, majka...

FERID KARAIBRAHIMOVIĆ (72)

Ožalošćeni: supruga EMINA, sinovi SAFET i SIMBAD, nevjeste HELENA i JADRANKA,...

MARIJA ČERNJUL iz Žnjidari (79)

Ožalošćeni: sinovi MARINO i BRUNO, kćerka VESNA, nevjeste JOSIPA i DUŠANKA,...

DRAGO MAUROVIĆ Karlo (82)

Ožalošćena supruga, djeca i unuci

ANTON LOVREČIĆ (79)

Ožalošćeni: supruga BOŽICA, sin BRANKO, kćerka ĐULIJANA, nevjesta SUZANA, zet...

SAVO PRŠO (80)

Ožalošćeni: sinovi RADE i MILENKO, kćerka JOVANKA s obiteljima