Obavijesti o umrlima

Format: 2015-01-30
JANJA EREIZ (84) rođ. ANĐELIĆ
Žbandaj
31.01.2015 u 15:00

Ožalošćeni: sinovi MARKO i MILAN, kćerke RUŽA, NEVENKA i ANĐELKA, pastorci i pastorke, unuci IRENA, KARMEN, KRISTIJAN, MATEJ i SANDRA, praunuci DEAN, ANTONIO i PAOLA, snahe DELIJA i MARTA, zetovi ILIJA i SLOBODAN.

ČEDOMIL MIRO ŽIKOVIĆ (95)
Pula
30.01.2015 u 14:30

Ožalošćeni: supruga LIDIJA, djeca LINO, ANA-MARIJA i SILVA sa obiteljima, braća ECIO i ROMANO sa obiteljima

JOSIP BADURINA dipl. ecc. (65)
Pula
04.02.2015 u 11:00

Ožalošćeni: supruga VELINKA, sin DAVOR, kćer DAVORKA, zet EMIR, unuci DINO i DENI, punica MARIJA

VINKO PODOLSKI (81)
Pula
04.02.2015 u 14:30

Ožalošćeni: supruga MILKA, kćerke DAVORKA i LJERKA, zet SAŠA, unuci TAJANA, HELENA i TEA

RUŽA BAF (87) Rožina
Pićan
30.01.2015 u 15:00

Ožalošćeni: sin BRUNO, kćerke ANA i MARIJA, nevjesta MIRJANA, zeti LINO i KOSTA, unuci i praunuci.

MILAN DRAŠČIĆ (84)
Buzet
29.01.2015 u 15:00

Ožalošćeni: kćerke MIRJANA, sin EMIL, nevjesta BRANKA, unuke SANJA i KRISTINA s IVANOM

MARK PREKLJUŠAJ (66)
Vodnjan
29.01.2015 u 15:00

Ožalošćeni: supruga SLAVICA, sinovi JOZEF i VIKTOR s obitelji, kćer DANIJELA s obitelji, sestre MONIKA, NICA, FILA, MARIJA i TEREZA s obiteljima, te ostala tugujuća rodbina.

MIHOVIL BRADARA (75)
Pula
29.01.2015 u 13:30

Ožalošćeni: supruga ILINKA, kćerka TATJANA, brat ŠIMO te ostala tugujuća rodbina.

ZDRAVKO MACURA (77)
Pula
03.02.2015 u 14:30

Ožalošćeni: sinovi MIODRAG i SLAVEN, nevjesta SVJETLANA, unuka VICTORIA, unuk VIKTOR,sestre MILENA i DUŠANKA te ostala tugujuća rodbina.

BISERKA BABIĆ (90)
Gornja Podgora
30.01.2015 u 15:00

Ožalošćeni: kćerka GORANA, sin TONČI, zet RATKO, unuci ANDREJA, KRISTIJAN sa obitelji, ROBERT i VANESSA i ostala tugujuća rodbina.