Obavijesti o umrlima

Format: 2014-09-02
IVAN UDOVIČIĆ (84)
Borut
26.07.2014 u 17:00

Ožalošćeni: sin DAVOR, kćerka MARIJA, kćerke ZDENKA, DUŠICA I LOREDANA s familijama, brat MILIJO s familijom te ostala tugujuća rodbina.

SAVA DMITROVIĆ (79)
Labin
28.07.2014 u (All day)

Tugujući: sin IGOR, nevjesta NATAŠA i unuka NICOLE te ostala tugujuća rodbina.

EMA BAF (56)
Pićan
26.07.2014 u 16:30

Ožalošćeni: sin JOSIP, sestre MARIJA i DUŠANKA s obiteljima, brat LUCIJAN s obitelji te ostala tugujuća rodbina.

MARINO SPONZA (68)
Pula
26.07.2014 u 11:30

Ožalošćeni: supruga MIRJANA, brat MARIO, kunjada IRMA, nećakinje INES i MIRELA s familijama, šogor ĐANI te ostala tugujuća rodbina

MARIO BRAICOVICH
Tar-Torre
25.07.2014 u 18:00

Profondamente ne danno il triste annuncio: La moglie BRUNA, i figli FULVIO, GIANFRANCO e FERRUCCIO, nuore MARLIES, MARINELA e SONIA, nipoti e pronipote, sorella GINA con famiglia e parenti tutti

MARIJA MLADENIĆ (73) rođ. Čendak
Viškovo
26.07.2014 u 17:00

Ožalošćeni: kćeri MIRJANA i BISERKA s obiteljima, sestre OLGA, NADA I ALMA

MARIJA FLEGO (81)
Buzet
25.07.2014 u 16:00

Ožalošćeni: sin BORIS, brat FRANCESKO, sestra GRACIELA te ostala tugujuća rodbina

MARIA VIŽINTIN (84)
Oprtalj
25.07.2014 u 17:00

Ožalošćeni: sinovi MARIJAN i EDO, kćerka DOLČIZA, nevjeste MARIJA, FRANKA i DOLORES, unuci i praunuci, sestra GRACIELA s obitelji te ostala tugujuća rodbina

ALBINA SINOŽIĆ (90)
Pula
25.07.2014 u 15:30

Ožalošćeni: kćerka DOROTEA, sin IVAN, zet ČEDO, nevjesta DIVNA, unuka TANJA, unuk DORIAN sa ANGELOM,  praunuci REINALDO i NIKOLA, brat ĐINO, nećaci sa familijama

MARICA ČONDIĆ (89)
Pula
28.07.2014 u 15:30

Ožalošćeni: sestre LJUBICA, MATIJA i FRANKA, nećaci IGOR, ZVONKO, IGOR i ZLATKO s obiteljima