Obavijesti o umrlima

Format: 2016-07-01
EMILIJA ŽEŽELIĆ (82) rođ. JANEVSKA
Pula
27.05.2016 u 15:30

Ožalošćeni: kćerka VILMA, sin IVICA, unuci IVICA, ZVJEZDAN i LENA, sestra ECA i brat ĐORĐE sa obiteljima

IVAN GJURAČIĆ (69)
Pula
27.05.2016 u 15:00

Ožalošćeni: sestra ZLATA, brat ANTUN, šogor FRANJO, šogorica RUŽICA, nećakinje KRISTINA i ELIZABETA sa familijama, nećaci IGOR i SAŠA

MILICA BORIĆ (88)
Donji Babin Potok, Vrhovine
25.05.2016 u 14:00

Ožalošćeni: kćerka VERA, unuci DUŠKO, ALMIR i DUBRAVKO, zetovi, rodbina i mnogobrojni prijatelji

JOSIPA MOFARDIN (82) Pina rođ. Mofardin
Kringa
25.05.2016 u 17:00

Ožalošćeni: sin DRAGAN, kćerke DANICA i MIRJANA, nevista ROZALINDA, zetovi VLADO i MARČELO, unuci DALIBOR, ANICA, VEDRAN i ĐENI s familijama, LUANA i MARJAN, praunuci: MAGDALENA, ANTONIJA, GABRIEL, EMA i ELISA, kunjade CILIA i ANA s familijama

MILKA STANIĆ (81) rođ. Golja
Kopar
25.05.2016 u 14:00

Ožalošćeni:  suprug NARCIZO, sin ERKOLE i kćerka MIRELA sa familijama, sestre NELA i LIDIJA, kunjado ŠIME i kunjade FLAVIJA i LUČANA sa familijama.

STEVO KEGLEVIĆ (53)
Umag
24.05.2016 u 17:00

Ožalošćeni: supruga JANJA, sinovi VANJA i TOMISLAV, sestre SLAVICA i KATICA s obiteljima, brat ZLATKO

ROMANO LABINJAN (81)
Karojba
25.05.2016 u 16:00

Ožalošćeni: supruga JOSIPA, sin DAVOR, kćerka DOLORES, nevjesta KARIN, unuka ANA, braća BRANKO, ANTE, JOVAKIN, sestre PALMIRA, ANA i MARTA s familijama, kunjada MARIJA s familijom

MIRO MARINAC (89)
Buzet
24.05.2016 u 16:00

Ožalošćeni: supruga MARIJA, kćerka MIRJANA, unuke VALENTINA i LI SAN s familijom

DUŠAN NEDIĆ DUŠKO (52)
Pula
24.05.2016 u 15:30

Ožalošćeni: sin ALEN, majka KATA, sestra MIRJANA, nećaci DARIO i DAJANA

EGLE LIBANORE (87) rođ. PUTIGNA
Pula
24.05.2016 u 16:00

Ožalošćeni: kćerka IRIS, zet LUCIANO, unuci DANOR i CARLO sa familijama, braća EDOARDO, ENNIO i CARLO, kunjade te ostala tugujuća rodbina i prijatelji