Umrli

BOŽO MUZICA Nadalin (76)

Ožalošćeni: supruga ANA, sinovi ECIO, ZLATKO i DARKO s familijama, sestra...

SLAVA GRABAR (92) rođ. Žagrić

Ožalošćeni: sin ŽELJKO, nevjesta VERICA, unuci SANJA sa SANDIJEM, DALIBOR, CORRADO...

MARIJA ŠORGO (90) rođ. Žunta

Ožalošćeni: kćerka RINA, zet MATE, unuci DOLORES, IVICA i DAVOR s familijama,...

ZVONKO NERAL (75) iz Brgoda

Ožalošćeni: supruga NITA, kćerka LJILJANA sa familijom, sestre DANICA i MICIKA sa...

DOMENICA MAUROVIĆ (66) Uccia

I dolenti: Il marito DRAGAN, figli CRISTIAN e DRAGANA, nipoti ANDREA e KIARA,...

IVAN FLEGO (71)

Ožalošćeni: sin IVICA, žena FUMICA, braća OTAVIO, MILIJO i sestra...

JAKOV JURIČIĆ (85) Meto iz Vineža

Ožalošćeni: supruga MILKA, sin VALTER, kćerka EGLE, nevjesta JADRANKA, zet...

ALDO KALIGARI (77)

Ožalošćeni: supruga LINA, kćer SANDRA, sin SAMUEL, zet ENIO, nevjesta LORETA,...

ANTICA SRDOČ (87) rođ. Matijašić

Ožalošćeni: kćerke MARIJA i NEVENKA, sinovi FRANKO i BORIS s familijama te ostala...

MARIJA CUKON MIMA

Ožalošćeni: suprug LUČANO, kćerka PETRA, sin MARINO, zet MAURO, unuk MANOLO, majka...

FERID KARAIBRAHIMOVIĆ (72)

Ožalošćeni: supruga EMINA, sinovi SAFET i SIMBAD, nevjeste HELENA i JADRANKA,...

MARIJA ČERNJUL iz Žnjidari (79)

Ožalošćeni: sinovi MARINO i BRUNO, kćerka VESNA, nevjeste JOSIPA i DUŠANKA,...

DRAGO MAUROVIĆ Karlo (82)

Ožalošćena supruga, djeca i unuci

ANTON LOVREČIĆ (79)

Ožalošćeni: supruga BOŽICA, sin BRANKO, kćerka ĐULIJANA, nevjesta SUZANA, zet...

SAVO PRŠO (80)

Ožalošćeni: sinovi RADE i MILENKO, kćerka JOVANKA s obiteljima 

FOŠKA ŠETIĆ (91) rođ. Pekica

Ožalošćeni: sinovi ALBINO, STANKO, ŽIVKO i DRAGO, nevjeste DRAGICA, MIRA, DANICA,...

PIERINA BASANIĆ (83) rođ.Šumberac iz Presike

Tugujući: sinovi ELVIO i VALTER, nevjeste LEONIDA i SONJA, unuci PETAR,ALEKS, JASNA i...

ANNA BOSAZZI (82)

Ožalošćeni: sinovi ROBERTO i ELIGIO, neviste EMA i SANDRA, unuci ANDREA,...

ILJIĆ ZORZETTI

Ožalošćena obitelj

JELENA BURŠIĆ (32) iz Brgoda

Ožalošćeni: mama NOVELA, tata ALDO, brat PIERO, nona NEVIJA te ostala tugujuća...

BERTA SCHWAB (83) rođ. Pastorčić

Ožalošćeni: suprug BRANKO, sinovi KERKEZ: ĐANFRANKO, MLADEN i NENAD, nevjesta...

SILVANO JURMAN Žuti

Ožalošćeni: supruga STANA, sin MIRKO i kćerka MARTINA s obiteljima, sestra NADA s...

MARTINA STOCOVAZ (83) rođ. Turk

Ožalošćeni: sin MARINO, nevjesta MIFTEDIJA, unuka SABINA s familijom i unuk...

MATIJA BLAŽIĆ - TINA (88) rođ. STEPČIĆ

Ožalošćeni: kćer MARIZA, sin EMIL, unuka SABINA s VILIAMOM, praunuk MATEO te...

ZORKA LORENCIN (95) rođ. RADOŠEVIĆ

Ožalošćeni: sin MIROSLAV, kćerke MIROSLAVA i MARIJA, zetovi FRANCO i IVICA, unuci...

EDWARD NAČINOVIĆ Edo iz Kršana

Ožalošćeni: supruga MARIA, sinovi BRUNO i VICTOR sa familijama, brat SILVIO sa...

PAULA MARJANOVIĆ (94)

Ožalošćeni: kćerka ANA, sin VLADO sa JADRANKOM, unuci GORAN, BORIS i IGOR te...

STJEPAN PAVIŠIĆ (83) iz Rapca

Ožalošćeni: supruga CELESTINA, sin IVAN, nevjesta VESNA, JOSIPA te ostala tugujuća...

ATILIJA PULIĆ (89) rođ. Rašpar

Ožalošćeni: sinovi DARIJO i VALTER, nevjesta NEVIJA, unuci ANA i ALEN, sestra...

MARIO ZUSTOVIĆ (66)

Ožalošćeni: supruga MARIA, sinovi KRISTIAN s RADOJKOM, LORIS, kćerka KRISTINA s...