Obavijesti o umrlima

Format: 2014-10-25
MARINO SPONZA (68)
Pula
26.07.2014 u 11:30

Ožalošćeni: supruga MIRJANA, brat MARIO, kunjada IRMA, nećakinje INES i MIRELA s familijama, šogor ĐANI te ostala tugujuća rodbina

MARIO BRAICOVICH
Tar-Torre
25.07.2014 u 18:00

Profondamente ne danno il triste annuncio: La moglie BRUNA, i figli FULVIO, GIANFRANCO e FERRUCCIO, nuore MARLIES, MARINELA e SONIA, nipoti e pronipote, sorella GINA con famiglia e parenti tutti

MARIJA MLADENIĆ (73) rođ. Čendak
Viškovo
26.07.2014 u 17:00

Ožalošćeni: kćeri MIRJANA i BISERKA s obiteljima, sestre OLGA, NADA I ALMA

MARIJA FLEGO (81)
Buzet
25.07.2014 u 16:00

Ožalošćeni: sin BORIS, brat FRANCESKO, sestra GRACIELA te ostala tugujuća rodbina

MARIA VIŽINTIN (84)
Oprtalj
25.07.2014 u 17:00

Ožalošćeni: sinovi MARIJAN i EDO, kćerka DOLČIZA, nevjeste MARIJA, FRANKA i DOLORES, unuci i praunuci, sestra GRACIELA s obitelji te ostala tugujuća rodbina

ALBINA SINOŽIĆ (90)
Pula
25.07.2014 u 15:30

Ožalošćeni: kćerka DOROTEA, sin IVAN, zet ČEDO, nevjesta DIVNA, unuka TANJA, unuk DORIAN sa ANGELOM,  praunuci REINALDO i NIKOLA, brat ĐINO, nećaci sa familijama

MARICA ČONDIĆ (89)
Pula
28.07.2014 u 15:30

Ožalošćeni: sestre LJUBICA, MATIJA i FRANKA, nećaci IGOR, ZVONKO, IGOR i ZLATKO s obiteljima

ANTON BATELIĆ (64)
Sv.Martin – Martinski
25.07.2014 u 17:00

Ožalošćeni: supruga EVELINA, sinovi DALIBOR s TINOM, ROBERT s MARINOM, unuci GAETANO-ANTON i ENRIKO, sestre RITA, MARIJA i PINA s obiteljima, kunjado MARIO s obitelji

IVAN KANCIANI (76)
Labin
25.07.2014 u 16:30

Ožalošćeni: supruga EDA, sin MORENO, nevjesta VANESA, unuci EMILIA i DORIAN, kunjade ANA i MICA sa familijama.

EMA KRANJAC (85)
Labin
25.07.2014 u 17:00

Ožalošćeni: sin ALDO, kćerke MARINA i ANAMARIJA, nevjesta VANDA, zeti ĐANI i TONČI, unuci DEAN, MARKO, DAVOR i MARTINA.