Obavijesti o umrlima

Format: 2015-04-27
IVICA BRAJNOVIĆ Gašo (58)
Poreč
09.02.2015 u 15:30

Ožalošćeni: majka ANA, kćerke SANDRA, DIJANA s VEDRANOM, sestre RUŽA i ANKICA, brat PERO, šogor MIROSLAV i šogorica RANKA, nećaci MARIO i MAJAs obiteljima, MARCO, FILIP i MARTINA

ROMANO RADOLOVIĆ (83)
Marčana
09.02.2015 u 15:30

Ožalošćeni: supruga ANA, kćerka LIVIJA, sin DEAN, zet ZORAN, nevjesta KARMEN, unuci DANIEL, DRAGAN, MARIJA i FABIO, praunuk ROKO, sestra NINA s familijom i kunjada MIRJANA s familijom

MARIJA MILOVAN (94) rođ. Kolić
Svetvinčenat
09.02.2015 u 14:30

Ožalošćeni: sinovi ROBI, VLADO, ANTON, MARIJO, DRAGO i IVE, kćerke ZORICA, MARIJA, NEVENKA, DARINKA i MILKA s obiteljima

KATICA DOVOLIĆ (84)
Marčana
09.02.2015 u 14:30

Ožalošćeni: svekrva ANA, kunjada DARINKA, sestre FUMA i ANA s familijama

IVAN FREZZA (89)
Šišan
09.02.2015 u (All day)

Ožalošćeni: supruga MARIJA, kćerka IVANKA, zet FERUČO, unuke MARTINA i LARA s obiteljima

FRANJO ŠESTAN Giža (62)
Pazinski Novaki
09.02.2015 u 15:00

Ožalošćeni: brat JANKO s obitelji, sestra LUČANA s obitelji

RINA ORIHOVAC (80)
Novigrad
07.02.2015 u (All day)

Ožalošćeni: kćerke ETA i DANIJELA, zet LUCIANO, unuci BARBARA, SABINA, SANJA, ALEKSANDRA i DARJAN, praunuci KSENIJA, MATTEO, MATEJ, VITO i LARA

PAULINA ANDREJEVIĆ (93)
Gorenja Vas
07.02.2015 u (All day)

Ožaloššćeni: sin PEPIĆ, kćerke DANICA, ANA, MARICA s obiteljima, sestre MARIJA, SLAVICA, ANĐELA i ANA, kunjade MARICA i PAULINA

BORIS VUKMAN (63)
Pula
09.02.2015 u 11:00

Ožalošćena obitelj

ANTON MARKOVIĆ Toni (53)
Pula
07.02.2015 u (All day)

Ožalošćeni: majka DANICA, sestra KSENIJA, kunjado TOMISLAV, nećaci ROBIN, IVAN, TIN-MIHAEL, BORNA-MISLAV, ZDENKA i MAJA CAPAR